opakování je matka moudrosti

opakování je matka moudrosti